Referat 25.04.2017

Ålbækparkens  Grundejerforening

v/formand  Niels Brøndum           

Ålbækparken 141...7860 Spøttrup

E-mail: niels@brondums.net       

tel:    22796373                           


Referat af bestyrelsesmødet Ålbækparkens Grundejerforening,

torsdag den 25. april 2017


Mødet blev afholdt hos Lone Børmark.


1. Siden sidst: Formanden orienterede om et afholdt møde i Lihme, hvor man bl.a havde drøftet etablering af en cykelvenlig trafikordning. Bestyrelsen vil anbefale, at der etableres en egentlig cykelsti mellem Campingpladsen og Lihme by langs landevejen.


Strandparkens venner.

Strandparkens Venner har ansøgt Skive kommune om etablering af 2 nye broer ved Ålbæk. Broerne skal være med en platform med siddeplads for enden af broen. Det er tanken, at broerne skal erstatte eksisterende broer.Vi afventer resultatet af ansøgningen. Med hensyn til den nuværende bro. Bestyrelsen ser tiden an.


Grøften.

Vi vil være opmærksomme på tilgrusning af grøften. Det er vigtig, at afløbet fra grøften fungerer, idet grøften dræner området.


Nomi:

Der har været afholdt et møde med Nomi 4S omhandlende den endelige afslutning på molokprojektet. Anlæggende færdiggøres primo maj ligesom beplantningen omkring forventes afsluttes ultimo maj.


Hjemmeside:

Der etableres et blad på hjemmesiden, hvor der kan bekendtgøres forskelligt af interesse for grundejerne. Det kan være om græsslåning, træfældning --tilbud fra Campingpladsen o.l.


2.Økonomi:

Året udviser et slutresultat på kr. 85107,27. Det bemærkes, at en række større udgifter, der skulle være afholdt i 2016/2017, er blevet udsat og afholdes i 2017/2018.


3. Veje og Stier:

Vi har op til Påsken 2017 fået høvlet vejene og der er kørt grus på. Der er aflagt grusbunker langs stikvejene. Bestyrelsen vil tage kontakt til en grundejer, for at præcisere indholdet af en tidligere indgået aftale. Formanden har udbedret et dræn på stien langs grøften. Vi meddeler Skive kommune, at vi gerne vil have afsluttet slåningen af grøfterne senest pr. 15.6 og 15.9


Generalforsamlingen.

Bestyrelsen mødes i Lihme medborgerhus den 2.6 kl. 15.00 til klargøring. Sonja bestiller generalforsamlingens forplejning. Bo sidder ved døren og krydser af. Bo medbringer stemmesedler og kontakter Jytte.


Arbejdslørdag. Der arrangeres en arbejdsdag lørdag den 17.6 fra kl. 10-13. Foreningen er vært med en afsluttende frokost.

Der skal arbejdes med påfyldning af flis samt montering af nye hårdtræsbrædder på foreningens bænke. Niels og Bo planlægger.


Ålbæk, den 26.4.2017

sekr. Bo.