Budget 2011-2012

REGNSKAB 2010-2011

Indtægter, 2010 + 2011

Medlemskontingent

Græsslåning v/grundejere

Renter - garantkonto

Renter - lønkonto

Garantbevis

i alt:

Udgifter, 2010 + 2011

Møder

Generalforsamling,lokale+fortæring

Porto,fotokopier m. v.

Rep.veje,grus,græsslåning mv.

Græsslåning v/grundejere

Administration

Boksleje

Skt. Hans

Hosting Webhotel

Kontingent, Lihme Borgerforening

Badebro

Gebyr

Garantbevis

Forsikring

Nye grøfteovergange

i alt:

Balance: 31.03.2011

AKTIVER:

Garant konto:

Lønkonto

Aktiver ialt:

PASSIVER:

Egenkapital 01.04.2010

Periodens over/underskud:

Passiver ialt:

57.975,00

1.875,00

165,74

361,67

1.000,00

61.377,41

250,00

1.903,86

5.327,89

9.581,25

1.875,00

12.500,00

312,50

1.887,57

180,00

200,00

16.000,00

8,00

1.000,00

768,25

3.850,85

55.645,17

5.000,00

61.554,63

66.554,63

60.822,39

5.732,24

66.554,63

BUDGET   2011-2012

Indtægter, 2011 + 2012

Medlemskontingent

Græsslåning v/grundejere

Renter - garantkonto

Renter - lønkonto

i alt:

Udgifter, 2011 + 2012

Møder

Generalforsamling,lokale+fortæring

Porto,fotokopier m. v.

Rep.veje,grøfter,græsslåning mv.

Græsslåning v/grundejere

Administration

Boksleje

Skt. Hans

Hosting Webhotel

Kontingent, Lihme Borgerforening

Badebro

Overskødning

Forsikring

i alt:

Periodens

Overskud:

Underskud:

BUDGET

75.150,00

1.875,00

160,00

400,00

77.585,00

250,00

2.200,00

6.000,00

40.000,00

1.875,00

12.500,00

350,00

2.000,00

200,00

200,00

16.000,00

7.500,00

800,00

89.875,00

0,00

12.290,00