Budget 2013-2014

REGNSKAB 2012-2013

Indtægter:

Medlemskontingent

Græsslåning v/grundejere

Renter - lønkonto

i alt:


Udgifter:

Generalforsamling,lokale+fortæring

Porto,fotokopier m. v.

Rep.veje,grus, mv.

Græsslåning 

Administration

Boksleje

Skt. Hans

Hosting Webhotel

Kontingent, Lihme Borgerforening

Badebro

Grøft renset

Forsikring

Tab af Garantkapital


i alt:

Balance: 31.03.2013

AKTIVER:

Garant konto:(udgået 20 04 2012)

Lønkonto

Aktiver ialt:


PASSIVER:

Egenkapital 01.04.2012

Periodens over/underskud:

Passiver ialt:

74.700,00

2.500,00

58,34

77.258,341.903,83

1.474,60

21.742,50

6.712,50

12.750,00

0,00

1.877,45

180,00

200,00

16.000,00

47.500,00

796,00

5.000,00


116.136,88

0,00

5.995,68

5.995,6844.874,22

38.878,54

5.995,68

BUDGET  2013-2014

Indtægter:

Medlemskontingent

Græsslåning v/grundejere

Renter - lønkonto

i alt:

Udgifter:

Generalforsamling,lokale+fortæring

Porto,fotokopier m. v.

Rep.veje,græsslåning mv.

Administration

Skt. Hans

Kontingent, Lihme Borgerforening

Badebro

Forsikring

Omkostning hjemmeside

Vedligeholdelse af  grøfter

Flytning af trærødder

Jubilæumskonto


 

i alt:


Periodens overskud:


BUDGET

90.750,00

2.500,00

50,00

93.300,00


2.600,00

1.500,00

17.000,00

12.750,00

2.000,00

200,00

16.000,00

800,00

200,00

15.000,00

5.000,00

5.000,00


 

78.050,00


15.250,00