Budget 2010-2011

BUDGET 2010 - 2011:

Indtægter, 2009 + 2010

Medlemskontingent

Græsslåning v/grundejere

Renter - garantkonto

Renter - lønkonto

 

i alt:

Udgifter, 2009 + 2010

Møder

Generalforsamling,indkaldelse+porto

Generalforsamling,lokale+fortæring

Porto,fotokopier m. v.

Rep.veje,grus,græsslåning mv.

Græsslåning v/grundejere

Administration

Boksleje

Sct. Hans

Hosting Webhotel

Returkontingent

Kontingent, Lihme Borgerforening

 

i alt:

Balance: 31.03.2010


AKTIVER:

Garant konto:

Lønkonto

Aktiver ialt:

PASSIVER:

Egenkapital 01.04.2009

Periodens over/underskud:

Passiver ialt:


57.550,00

1.875,00

178,97

920,63

 

60.524,60


450,00

1.456,95

2.718,75

2.116,50

23.295,00

1.875,00

12.500,00

312,50

1.856,60

180,00

350,00

200,00

 

47.311,30
4.000,00

56.822,39

60.822,39


47.609,09

13.213,30

60.822,39


Indtægter, 2010 + 2011

Medlemskontingent

Græsslåning v/grundejere

Renter - garantkonto

Renter - lønkonto

Garantbevis

i alt:

Udgifter, 2010 + 2011

Møder

Generalforsamling,lokale+fortæring

Porto,fotokopier m. v.

Rep.veje,grus,græsslåning mv.

Græsslåning v/grundejere

Administration

Boksleje

Sct. Hans

Hosting Webhotel

Kontingent, Lihme Borgerforening

Badebro

Garantbevis

 

i alt:

Periodens

Over/underskud:


BUDGET

57.550,00

1.875,00

200,00

1.000,00

1.000,00

61.625,00


250,00

2.500,00

5.000,00

30.000,00

1.875,00

12.500,00

400,00

2.100,00

250,00

200,00

16.000,00

1.000,00

 

72.075,00


10.450,00