Skader, sygdom og ulykker - telefonnumre

Alarm - ved brand eller ulykke ring 112.

Alarm og førstehjælp


Stands ulykken

Giv livreddende førstehjælp

Tilkald den nødvendige hjælp


Ring 112 og meddelt roligt:

Hvor det er sket

Hvad der er sket

Om der er tilskadekomne

Om der er yderligere mennesker eller dyr i fare

dit navn, og hvor du ringer fra.

Giv almindelig førstehjælp


Husk ved opkald fra mobiltelefon skal du først oplyse telefonoperatøren, hvor du ringer fra, således at der kan stilles om til nærmeste alarmcentral.

Skive Politi 9615 1448

Skive Sygehus  8927 2727

Falck 7010 2030

Falck i Skive 7010 2031

Dansk Autohjælp Skive 9752 6400

Lægevagten 7011 3131

Tandlægevagten 4051 5162 - klik her for at se åbningstid mv.

Giftlinien 8212 1212 - klik her for mere info

Dyrlægevagten 9752 1566


El-forsyning

EnergiMidt 7015 1560

Driftsforstyrrelser 7013 1309


Vandforsyning

Skive Vandværk 9752 0297

Driftsforstyrrelser 2462 0061